6 câu nói "chất phát ngất" của Shark Bình về startup

"Muốn có vốn đầu tư, cứ gặp Shark Bình" là một trong những câu nói khiến vị cá mập này chết danh với nickname "Shark tri kỷ".

6 câu nói chất phát ngất của Shark Bình về startup - Ảnh 1.

6 câu nói chất phát ngất của Shark Bình về startup - Ảnh 2.

6 câu nói chất phát ngất của Shark Bình về startup - Ảnh 3.

6 câu nói chất phát ngất của Shark Bình về startup - Ảnh 4.

6 câu nói chất phát ngất của Shark Bình về startup - Ảnh 5.

6 câu nói chất phát ngất của Shark Bình về startup - Ảnh 6.

RELATED NEWS